Kinderfysiotherapie
Telefoon 0181-625563  

FysiotherapieKinderfysiotherapieSportfysiotherapieManuele therapieMedische Training TherapieRevalidatieSI TherapieKISS - MTBekkenklachtenIncontinentieDry Needlingooracupunctuursivas therapieManuele Lymfedrainage-

Kinderfysiotherapie

Klachten die specifiek bij kinderen voorkomen hebben vaak te maken met een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsstoornis. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen. Kinderfysiotherapie kan helpen om uw kind optimaal te laten functioneren.

Als kinderen problemen hebben met bewegen, kan dit leiden tot een negatief zelfbeeld. Kinderen die anders bewegen, kunnen vaak minder goed meekomen op school tijdens de gymlessen op het spelen in de pauzes. Vaak komt dit door een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Kinerfysiotherapie

De gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten van Fysiotherapie De Brug hebben voor elk kind een behandeling op maat. Om uw kind aan te melden heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig en de behandeling kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van zorgverzekeraars.

Kinderfysiotherapie

Behandelplan voor kinderfysiotherapie
Kinderen van nul tot zestien jaar kunnen bij Fysiotherapie De Brug in Spijkenisse terecht. Als ouders een kind aanmelden voor kinderfysiotherapie vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats.

- Gesprek en oudervragenlijst: gevraagd wordt naar de reden van aanmelding. Vaak wordt een ouderlijst meegegeven met vragen over de ontwikkeling
- Obervatie: de motoriek wordt geobserveerd door het kind in de behandelruimte te laten spelen of korte opdrachten te laten uitvoeren. De kwaliteit van het bewegen wordt onderzocht.
- Bewegingstesten: er worden bewegingstesten afgenomen om te bepalen hoe het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten functioneert.
- Aanvullend onderzoek: Er wordt o.a. gekeken naar spierkracht, coördinatie, fitheid, lenigheid .
- Onderzoek naar Sensorische Informatievewerking: indien nodig wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar de verwerking van zintuiglijke prikkels.

Als de behandelaar een volledig beeld heeft van het motorische niveau, kan er een behandelplan voor de kinderfysiotherapie worden opgesteld. Hierbij wordt er rekening gehouden met de leeftijd van het kind en het niveau van de ontwikkeling. Ook wordt vaak informatie ingewonnen bij leerkrachten, kinderartsen en andere behandelaars.

De behandeling wordt bij kinderfysiotherapie helemaal aangepast aan het kind. Zo werkt Fysiotherapie De Brug met kindvriendelijke materialen waarmee kinderen spelenderwijs hun motoriek verbeteren. Zuigelingen en peuters worden vaak thuis behandeld in plaats van in de praktijk in Spijkenisse, omdat de resultaten bij behandeling in de vertrouwde omgeving dan vaak beter zijn. Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jonge patiënt, daarom wordt er vaak veelvuldig met hen overlegd over de verdere stappen van de behandeling kinderfysiotherapie.

 

 

Fysiotherapie - Kinderfysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele Therapie - Medische Training Therapie
Fitkids - Etalagebenen - Revalidatie - SI-Therapie - KISS-MT - Bekkenklachten - Incontinentie - Dry Needling
Ooracupuntuur - SiVAS-therapie - Manuele Lymfedrainage - COPD - Plagiocephalometrie - Ergotherapie