SI-therapie Fysiotherapie de Brug Spijkenisse
Telefoon 0181-625563  

FysiotherapieKinderfysiotherapieSportfysiotherapieManuele therapieMedische Training TherapieRevalidatieSI TherapieKISS - MTBekkenklachtenIncontinentieDry Needlingooracupunctuursivas therapieManuele Lymfedrainage-

Sensorische Informatieverwerking (SI-therapie)

Naast het motorisch functioneren is er bij Fysiotherapie De Brug kennis en aandacht voor zintuiglijk functioneren. SI-therapie is een behandelmethode die zich richt op het verwerken van zintuigelijke prikkels.

De behandelmethode is geschikt voor kinderen en volwassenen.

 

Sensorische Integratie Fysiotherapie de Brug Spijkenisse

SI-therapie is geschikt voor kinderen met bijvoorbeeld motorische storingen en/of leer- en gedragsproblemen. Ook bij sommige taal- en spraakstoornissen kan deze vorm van therapie gebruikt worden.

SI-therapie
SI-therapie beïnvloedt het zenuwstelsel door middel van gedoseerde, zintuiglijke prikkelingen die het lichaam te stimuleren om dagelijkse prikkels beter te verwerken. Een beter verlopende prikkelverwerking heeft vaak als resultaat dat de motoriek weer vloeiend verloopt. Ook is er vaak een merkbare vooruitgang in schoolvaardigheden als schrijven en lezen en hebben kinderen minder gedragsproblemen en meer zelfvertrouwen.

Zintuigelijke waarneming wordt ook wel sensoriek genoemd. Dit zorgt ervoor dat er informatie binnenkomt over ons lichaam en de wereld om ons heen. Er zijn verschillende soorten prikkels:

- Prikkels uit de omgeving: tast, zien, horen, reuk en smaak
- Prikkels uit het eigen lichaam, zoals het spier- en gewrichtsgevoel en het evenwichtsorgaan
- Prikkels van de inwendige organen: longen, blaas, maag-darmkanaal, bloedvaten

Als deze prikkels niet adequaat verwerkt worden, kan het zijn dat kinderen of volwassenen dingen anders ervaren. Prikkels kunnen versterkt of juist verminderd binnenkomen. Dit leidt vaak tot de problemen waar SI-therapie uitkomst in kan bieden.

Kinderen
Kinderen met een verstoring op dit gebied hebben vaak verwarrende of onduidelijke problemen. Signalen zijn: overgevoelig voor aanraking, motorisch onhandig, veel struikelen, niet kunnen concentreren, angstig, clownesk gedrag, driftige reacties, heel druk gedrag.

Onderzoek
Het uitgebreide SI onderzoek bestaat uit:
- vragenlijsten (ouders, school
- Sensory Profile: gestandaardiseerde vragenlijst
- SIT genormeerde test
- Motorische observatie
- Aanvullende testen

De uitkomsten worden besproken met ouders en er wordt een behandelplan gemaakt. De therapie wordt aangeboden via spelvorm: leren door te spelen. Vaak worden er naast adviezen voor thuis ook adviezen voor school mee gegeven. Dit alles om het kind zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn omgeving.

Oorzaken van verstoorde sensoriek
Mogelijke oorzaken van SI-problemen zijn genetische factoren, virussen, ziektes, alcohol- of medicijngebruik, extreme spanningen tijdens de zwangerschap, vroeggeboortes, geboortetrauma’s (operatie vlak na de geboorte /keizersnede/ zuurstoftekort), omstandigheden na de geboorte of problemen binnen het zenuwstelsel.

SI-therapie voor volwassenen
Sensorische integratieverwerking therapie kan bij Fysiotherapie De Brug in Spijkenisse ook worden ingezet voor volwassenen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct of een whiplashongeval. Bij drie of meer van de volgende klachten na dit soort gebeurtenissen kan SI-therapie worden overwogen: duizeligheid, misselijkheid, overgevoeligheid voor licht, overgevoeligheid voor geluid.

Meer informatie op www.nssi.nl

 

 

Fysiotherapie - Kinderfysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele Therapie - Medische Training Therapie
Fitkids - Etalagebenen - Revalidatie - SI-Therapie - KISS-MT - Bekkenklachten - Incontinentie - Dry Needling
Ooracupuntuur - SiVAS-therapie - Manuele Lymfedrainage - COPD - Plagiocephalometrie - Ergotherapie