Voedselintolerantie Fysiotherapie De Brug Spijkenisse
 

FysiotherapieKinderfysiotherapieSportfysiotherapieManuele therapieMedische Training TherapieRevalidatieSI TherapieKISS - MTBekkenklachtenIncontinentieDry Needlingooracupunctuursivas therapieManuele Lymfedrainage-

Voedselintoleranties

Een allergisch mens reageert heftig op bepaalde stoffen in de voeding, het milieu, of de industrie, terwijl die stoffen bij anderen totaal geen reacties oproepen. De stoffen die een dergelijke reactie van het immuunsysteem kunnen oproepen, worden allergenen genoemd. Er zijn grote verschillen in de wijze waarop er op deze allergenen wordt gereageerd.

Hierbij is, voor wat betreft de reactie op voeding, het onderscheid tussen een voedselallergie en een voedselintolerantie van belang in de praktijk. Bij een voedselallergie reageert het immuunsysteem heftig op soms al een kleine dosis van een stof of meerdere stoffen in de voeding, zoals bijv. bij een asthma-aanval of bij hooikoorts.

Bij een voedingsintolerantie zijn de reacties dosis-afhankelijk, d.w.z. dat reacties pas optreden na inname van een grotere hoeveelheid. Bij een voedselintolerantie functioneert het immuunsysteem niet meer optimaal als gevolg van een overgeërfde of verworven overgevoeligheid voor een bepaalde onbekende stof of stoffen (het primaire allergeen). Allerlei factoren kunnen daarin een rol spelen: voeding, milieu, endotoxinen (gifstoffen) uit het eigen lichaam, resten van virale of bacteriële ontstekingen etc. Het lichaam reageert daar op door een reeks vaak langdurige ziekten en klachten.

Het symptoom of de symptomen worden veroorzaakt door een secundair allergeen. Het primaire allergeen, dat de eigenlijke boosdoener is, blijft vaak op de achtergrond. Uit de praktijk blijkt dat dit primaire allergeen dikwijls uit de voeding afkomstig is. De stof waar het lichaam gevoelig voor is, stapelt zich op en op een gegeven moment begint uw immuunsysteem te protesteren.

In veel gevallen blijkt dat de klachten al duidelijk verminderen als de patiënt een aangepast dieet volgt. Het gaat daarbij vaak om slechts enkele voedselbestanddelen zoals zuivelproducten, tarwe, gist, gluten, of suiker. De therapeut test voor u uit voor welk voedingsmiddel u overgevoelig bent met behulp van de SiVAS-diagnostische methode. Door het betreffende voedingsmiddel te laten staan in combinatie met een ontgifting, wordt de belasting van het immuunsysteem verminderd waardoor het immuunsysteem weer normaal gaat functioneren. Zelfs als er andere belastende factoren aanwezig zijn, is het uitschakelen van de voedselfactor dikwijls al genoeg om het immuunsysteem over de streep te trekken. Tussen de kwaliteit van allerlei lichaamsfuncties en de kwaliteit van het voedsel dat men eet is een verband. In de natuurgeneeskunde is het verband tussen voeding en een groot aantal ziekten evident en worden voedingsadviezen zowel preventief als curatief gebruikt.

Een voorbeeld daarvan is de groep hart- en vaatziekten. Voedingsallergie en voedingsintolerantie treffen het immuunsysteem waardoor er veranderingen in de afweer ontstaan. De meest bekende aandoeningen die daarmee worden geassocieerd zijn hooikoorts, asthma, eczeem en darmklachten.

Een succesvolle behandeling van voedselallergie en voedselintolerantie staat of valt bij het stellen van de juiste diagnose en het isoleren van het "juiste" primaire allergeen. Uw arts of therapeut hanteert hiervoor de eerder genoemde SiVAS- methode.

Een succesvolle behandeling van voedselintolerantie berust op drie pijlers:
1. behandeling van de reactie op het primaire allergeen door detoxificatie of ontgifting
2. behandeling en opbouw van het verzwakte immuunsysteem
3. eventueel symptomatische behandeling van de klachten.

Met behulp van op elkaar afgestemde SanoConcept homeopathica kan de patiënt stap voor stap naar een nulsituatie worden geholpen waarin het primaire allergeen is geëlimineerd en het immuunsysteem is versterkt.

STADIUM 3.
Ontgifter SanoNeuron zorgt in dit stadium voor het loskomen van de gifstoffen uit de depots in het lichaam waar deze zich schuilhouden. Deze moeten natuurlijk worden uitgescheiden en vervolgens moet het lichaam worden opgebouwd. Daarbij gebruikte middelen zijn: SanoQiNier, SanoQiMilt, SanoQiLever, SanoQiHart of SanoQiLong.

STADIUM 2.
In dit stadium ligt het accent op het herstel van de biochemische processen waarbij de lever betrokken is met middelen als SanoHepat en SanoMagnesium, gecombineerd met een Qi-middel.

STADIUM 1.
Het accent ligt in dit stadium op het verbeteren van de darmwerking en van de darmflora. Toegepast wordt SanoDigest, meestal gecombineerd met een of twee Qi-middelen.

STADIUM 0.
In dit nabehandelingstraject zijn geen ontgifters meer nodig, wel een Qi-middel dat gecombineerd kan worden met een Chakra-middel.
Klachten die kunnen worden veroorzaakt door voedselintoleranties:

ALLERGIE: Hooikoorts, Rhinitis, Asthma, Asthmatische bronchitis, Eczeem

BEWEGINGSAPPARAAT:Arthose (bijv. heup,knie, wervelkolom), Rheumatische klachten van gewrichten en spieren, Hoofdpijn

LUCHTWEGEN:Rhinitis, Sinusitis, Chronische bronchitis, Herhaalde ontstekingen, lage weerstand

MAAGDARMSTOORNISSEN:Ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa, Onbegrepen buikpijn, Spastisch colon, Indigestie, Galklachten

HUID:Acne, Eczeem, Folliculitis,hydradenitis

MENTALE KLACHTEN: Sommige depressies, Gedragsstoornissen. Concentratiestoornissen, Stemmingswisselingen, Hypoglycaemie, Moeheid

UROGENITALE ORGANEN: Herhaalde urinewegontstekingen, Nier- en blaasstenen, Prostaatvergroting

KINDEREN: Herhaalde middenoorontstekingen, Lage weerstand, Huilbaby's, darmkrampen, Buikpijn, Groeistoringen, gedragsstoringen, leerstoringen

Het dieet
Het primaire allergeen is meestal een van de volgende vijf voedingsmiddelen: koemelk, suiker,gist, gluten, of tarwe. Als dat inderdaad is vastgesteld, dan is een (tijdelijke )dieetaanpassing noodzakelijk. De homeopathie en het dieet zijn beide voor het slagen van de behandeling absoluut van belang. Als vuistregel kan men wel stellen, dat het dieet in stadium 3 het strengst is, in stadium 2 en 1 minder streng en in stadium o kan men voorzichtig weer proberen het voedingsmiddel te gebruiken.

Koemelk:
niet toegestaan: koemelk, kaas, chocola, chocolade broodbeleg,slagroom, roomboter, roomijs, koffiemelk
en indien getest: geen sojaproducten.
wel toegestaan: karnemelk, kwark, geitenmelk, geitenkaas,schapenkaas,waterijs, margarine, olijfolie, voor baby's speciale babyvoeding voor koemelkallergie
Vanaf stadium 2 mag men yoghurt gaan gebruiken, maar dan wel liefst de biogarde met darmbacterieculturen toegevoegd. Ook mag men dan beperkt een of tweemaal per week kaas of chocolade of chocoladebeleg voor de boterham gebruiken.
Het is niet nodig om op allerlei verpakkingen van bijvoorbeeld soepen of sauzen te kijken of er wellicht koemelkeiwitten inzitten. Als u zich houdt aan het bovengenoemde rijtje onder 'niet toegestaan', dan is dat ruim voldoende

Suiker:
niet toegestaan: geraffineerde suiker,kristalsuiker,snoep, gebak,chocola, koekjes en softdrinks.
wel toegestaan: oersuiker,vruchtensuiker,fruit en lightdrinks
Het is niet nodig op allerlei verpakkingen te kijken of er wellicht suiker aan toegevoed is. Als u zich houdt aan de voedingsmiddelen die in het rijtje 'niet toegestaan' voorkomen, is dat ruim voldoende. Vanaf stadium 2 kan men rietsuiker en honing gebruiken.

Gist, gluten, tarwe:
niet toegestaan: brood, pasta,pizza, koekjes en gebak
wel toegestaan: bij voorkeur speltbrood en rijstewafels, verder ook maisbrood.
Het is niet nodig op allerlei verpakkingen te kijken of er wellicht ook tarweproducten in zitten. Als u zich houdt aan de voedingsmiddelen die staan bij het rijtje 'niet toegestaan' is dat ruim voldoende. Vanaf stadium 2 kan men een of tweemaal per week voorzichtig pasta of pizza eten.


Veel gestelde vragen:
Moet ik mijn leven lang dieet blijven houden?
Nee, het is de bedoeling dat u ergens in stadium 1 weer gewoon kunt eten zoals u gewend bent. Wel blijft het altijd een gevoelig punt. Het vastgestelde allergeen is en blijft voor uw systeem een belastende factor. Als uw systemen echter sterk en gezond zijn, is dat helemaal geen probleem. Als u echter ziek bent, of de vitaliteit of de stemming is minder, dan is het raadzaam om tijdelijk het primaire allergeen te mijden.

Na een paar weken heb ik eigenlijk heel weinig klachten meer. Moet ik doorgaan of stoppen?
Doorgaan, het is belangrijk dat de kuur wordt afgemaakt, anders bestaat er een grote kans dat de klachten op een gegeven moment terug komen.

Ik kreeg al vrij snel een verergering van mijn klachten. Hoe kan dat?

Sommige patienten reageren wat feller op de homeopathische middelen, met name op de ontgifters. Een vroege verergering wijst altijd op een sterke reactie op de ontgifters. Het beste is om de ontgifters enige dagen niet in te nemen en na 3 dagen weer voorzichtig in een lage dosis in te nemen, bijvoorbeeld 1x per dag 10 druppels. Als er geen negatieve reactie is, bouwt men de dosis weer langzaam op. Meestal is het een tijdelijk verschijnsel dat na enige tijd over gaat.

Eerst ging het geleidelijk aan beter, maar na een week of vier kwamen er wat klachten terug. Wat moet ik doen?
Behalve de vroege verergering, kennen we ook de late verergering. Dit wijst altijd op een overdosering van de ontgifters. Het beste is met de ontgifters te stoppen en het volgende consult af te wachten. De opbouwers, de 'Qi'- middelen kunnen gewoon worden ingenomen.

Ik heb suikerziekte en ik heb dus al een dieet. Hoe verhoudt zich dat tot uw methode?
Mensen met suikerziekte hoeven geen apart dieet. Belangrijk is wel dat zij zich gedurende de detoxificatie periode extra goed aan hun eigen dieet houden.

Ik heb de kuur afgemaakt, maar ik merk er nog weinig van. Hoe kan dat?

Gebruikelijk is dat de klachten in de loop van de detoxificatie verminderen. Deze methode is echter geen wonderkuur die voor alles helpt. Als uw arts heeft vastgesteld dat bij u een voedingsintolerantie aanwezig is, heeft detoxificatie voor veel mensen een gunstig effect. Als het beoogde effect echter uitblijft, kan het zijn dat er nog meer belastende factoren het immuunsysteem ondergraven. Overleg met uw arts is op zijn plaats, om andere mogelijkheden te bespreken.

Welke dosering moet ik voor mijn kind aanhouden?
Kinderen en baby's gebruiken een aangepaste dosering. Als vuistregel geldt dat een kind eenmaal per dag zijn leeftijd in drupppels neemt. De druppels kunnen bij elkaar in een glas vruchtensap worden genomen. Na vijf weken moet u altijd stoppen. Zeker met de ontgifters.

Ik heb moeite met mijn dieet. Is dat een probleem?
De combinatie dieet en homeopathische middelen is essentieel en vormt de kern van de behandeling. Door een van de twee therapievormen te veronachtzamen of weg te laten, duurt het ontgiftingsproces veel langer en wordt het uiteindelijke resultaat minder voorspelbaar. Vooral in stadium 3 is het dieet in combinatie met de homeopathishe middelen belangrijk.

Hoe lang kan ik de ontgifters gebruiken?
De algemene regel is dat men na vijf weken met een ontgifter moet stoppen in verband met mogelijke overreacties

Terug naar SiVAS-therapie >

Bron: Sano Pharm Nederland - www.sanopharm.com

 

Behandelaar
Jacqueline de Willigen-van Wijk is sinds 1986 werkzaam als fysio- en manueel therapeute, waarbij zij 2 jaar heeft gewerkt in het Caribische gebied.

Tussen 1996 en 2004 heeft zij de opleidingen in sivas, auriculo (ooracupunctuur) en energetische meditatie gevolgd bij het 'iveg' : instituut voor energetische geneeskunde van wijlen dr. Ton van Gelder.

Jacqueline

In 2001 is zij gaan werken in de praktijk van Ton van Gelder, waar ze samenwerkte met diverse artsen met verschillende specialisaties in de complementaire gezondheidszorg. Sinds die tijd voegt ze haar therapieën samen tot een uniek geheel. Hierin wordt het energetische systeem onderzocht, alsmede het immuunsysteem, gecombineerd met de behandeling van de wervelkolom als basis voor de energetische doorstroming en balans van het gehele menselijke lichaam.

 

 

Fysiotherapie - Kinderfysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele Therapie - Medische Training Therapie
Fitkids - Etalagebenen - Revalidatie - SI-Therapie - KISS-MT - Bekkenklachten - Incontinentie - Dry Needling
Ooracupuntuur - SiVAS-therapie - Manuele Lymfedrainage - COPD - Plagiocephalometrie - Ergotherapie